Aprūpētājs 960 st.

Programmas nosaukums

Sociālā aprūpe

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

Aprūpētājs

Profesionālās kvalifikācijas līmenis    

 Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas ilgums

960 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi

 Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Licences Nr.

P_5895

Akreditācijas lapas Nr.

 AP_2409 līdz 04.08.2025.

Programmas mērķis

Izglītības procesā sagatavot kvalificētu aprūpētāju, kurš:
• palīdz personām, kuras pašas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nevar vai kurām ir grūtības sevi aprūpēt, nodrošināt savas pamatvajadzības, saņemt nepieciešamos pakalpojumus, kā arī uzturēt klienta saistību ar apkārtējo vidi;
• ir nodarbināts klientu dzīves vietās un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kur klientu aprūpi veic atbilstoši aprūpes plānam, klienta individuālajām vajadzībām, attīstības līmenim, vecumam un sociālā darba speciālista norādījumiem.

Noderīga informācija