Par mums

Profesionālās tālākizglītības centrs ‘’FIBRA’’ ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību „FIBRA” dibināta pieaugušo izglītības iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu izglītības piedāvājumu. Darbības pamatvirziens ir pieaugušo neformālā izglītība, profesionālā tālākizglītība, profesionālā pilnveide un mūžizglītība. Profesionālās tālākizglītības centrs “FIBRA” piedāvā hobiju kursus, organizē seminārus un kursus pēc pieprasījuma. Lai nodrošinātu iedzīvotāju iespēju paaugstināt profesionālās izglītības līmeni, apgūt jaunu profesiju vai apgūt darba tirgū aktuālās pamata prasmes, mācību centrs piedāvā dažādas izglītības programmas, ar kurām var iepazīties mūsu mājas lapā.  Darbības tiesiskais pamats ir uzņēmuma Statūti, izglītības iestādes Nolikums, Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, kā arī citi ar izglītību saistīti LR normatīvie akti.

Profesionālās tālākziglītības centra “FIBRA” darbības misija - centrs veido harmonisku personību, spējīgu darboties izvēlētajā profesijā, palīdz atklāt un izmantot cilvēciskās vērtības, prot darboties saskarsmē ar līdzcilvēkiem.

 

 

Izglītības iestādes darbības mērķi:

1. Izglītojamo sagatavošana darba tirgus prasībām un dzīvei mūsdienu sabiedrībā.

2. Radīt apstākļus aktīvai darbībai, pašiniciatīvai un jaunradei izglītojamajiem un pedagogiem.

3. Pilnveidot mācību procesu un izglītojamo izziņas intereses veidošanu, nodrošinot un izmantojot jaunākās tehnoloģijas.

4. Attīstīt sadarbību ar darba devējiem.

 

Izglītības iestādes galvenie uzdevumi:

1. Nodrošināt elastīgu profesionālās izglītības programmu piedāvājumu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.

2. Sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus, veikt pārkvalifikāciju, profesionālo pilnveidi, kvalifikācijas paaugstināšanu konkurētspējas nodrošināšanai pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos.

3. Sniegt izglītojamiem kvalitatīvas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

4. Īstenot licencētas un akreditētas tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas.

5. Nodrošināt izglītības procesa un pārbaudījumu kvalitāti, lai iegūto darba tirgū atzītu profesionālo izglītību.

6. Iesaistīties ESF, ERAF un citos projektos izglītības iestādes darbības pilnveidošanai.

7. Nodrošināt izglītības ieguvi izmantojot e-apmācības pakalpojumu.

8. Pilnveidot izglītības iestādes kvalitātes vadības sistēmu, lai uzlabotu ikdienas darba rezultātus, procesu un dokumentu apriti.

9. Veicināt izglītības iestādes atpazīstamību.

10. Piesaistīt jaunus sadarbības partnerus, ar mērķi, kopīgiem spēkiem, turpināt pilnveidot esošo darbības sfēru un izstrādāt jaunas izglītības programmas.

11. Pilnveidot esošo materiāltehnisko bāzi.

 


Vakances

Profesionālās tālākziglītības centrs aicina sadarbībai atbildīgus, kvalificētus speciālistus un pedagogus, kuri gatavi strādāt un sniegt augsta līmeņa zināšanas. CV lūgums sūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. vai sazināties pa tālruni 28817083

 

Noderīga informācija