Nodarbināto apmācības

 

pieteiksanas noslegusies 01

 

Mācību centrs "FIBRA" piedalās ES fondu līdzfinansētajā projektā Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtā. 

Projekta 7. kārtas ietvaros akreditētā mācību centrā “FIBRA” tiek piedāvātas izglītības programmas, kur strādājošajiem būs iespēja iegūt jaunas prasmes, citu profesiju vai pārkvalificēties. Grupu komplektēšana un mācības sāksies martā. Precīzs nodarbību grafiks būs pieejams pēc visu iesniegumu saņemšanas. Mācības tiek plānotas īstenot darba dienu vakaros un/vai brīvdienās.

 Vairāk informācijas: t.28817083, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Mācību centrs "FIBRA"  profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas:

Profesionālās tālākizglītības programmas

Programmas nosaukums (saturs)

Kvalifikācija

Mācību stundu skaits

  Mācību     norises    veids

Prasības iepriekšējai izglītībai

Priekšzināšanu līmenis

Līdzmak-sājums EUR

 

Telemehānika un loģistika

Loģistikas darbinieks

960

Daļēji klātienē

Vidējā izglītība

Pamatprasmes datoru un interneta lietošanā

61,00

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Lietvedis

640

Daļēji klātienē

Pamatizglītība

Pamatprasmes datoru, lietojumprogrammas Microsoft Office un interneta lietošanā

40,00

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gazes vidē (MAG)

480

Klātienē

Pamatizglītība

Pamatprasmes datoru un interneta lietošanā

87,00

 

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gazes vidē (MAG)

480

Daļēji klātienē

Pamatizglītība

Pamatprasmes datoru un interneta lietošanā

87,00

 

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gazes vidē (MIG)

480

Klātienē

Pamatizglītība

Pamatprasmes datoru un interneta lietošanā

87,00

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gazes vidē (MIG)

480

Daļēji klātienē

Pamatizglītība

Pamatprasmes datoru un interneta lietošanā

87,00

Metālapstrāde

Rokas lokmetinātājs (MMA)

480

Daļēji klātienē

Pamatizglītība

Pamatprasmes datoru un interneta lietošanā

87,00

 

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Programmas nosaukums (saturs)

Mācību stundu skaits

Mācību norises veids

Prasības iepriekšējai izglītībai

Priekšzināšanu līmenis

Līdzmaksājums EUR

 

Grāmatvedības pamati

160

Attālināti

Vidējā izglītība

Pamatprasmes datoru un interneta lietošanā

40,00

 

Projektu vadības pamati

160

Attālināti

Vidējā izglītība

Pamatprasmes datoru un interneta lietošanā

40,00

 

Mazā biznesa organizēšana

160

Attālināti

Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai

Pamatprasmes datoru un interneta lietošanā

40,00

 

Dokumentu un arhīva pārvaldība

160

Attālināti

Pamatizglītība

Pamatprasmes datoru un interneta lietošanā

40,00

 

Preču pārvadājumu organizēšana

160

Attālināti

Vidējā izglītība

Pamatprasmes datoru un interneta lietošanā

40,00

 

 

Infografika pieteiksanas soli

 

Infografika lidzmaksajuma apmers

 

Mācību centrs "FIBRA" veiksmīgi  īstenoja apmācības projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 5. mācību kārtas ietvaros.

No 2020.gada decembra līdz 2021.gada beigām Mācību centrs "FIBRA'' veica apmācības projekta "Nodarbināto personu profesionālās komptences pilnveide" 5.mācību kārtas ietvaros. Šajā mācību kārtā Mācību centrs "FIBRA" īstenoja trīs tālākizglītības programmas, kur iesaistījās, veiksmīgi pabeidza un ieguva profesionālās kvalifikācijas apliecības 28 personas, un četras profesionālās pilnveides programmas, kur iesaistījās, veiksmīgi pabeidza un ieguva apliecības par profesionālās pilnveides izglītību 19 personas. Sakarā ar epidemioloģisko situāciju un valstī noteiktajiem ierobežojumiem apmācības tika organizētas attālināti, izņemot profesionālo programmu pratiskās daļas apguvi un kvalifikācijas praksi. Neskatoties uz visiem izaicinājumiem, apmācībās iesaistītie nodarbinātie veiksmīgi apguva mācību programmas un ieguva profesionālās izglītības apliecības.

Nākāmā pieteikšanās, t.i. 7.kārta, ir plānota 2022.gada sākumā. Sekojiet līdzi informācijai mūsu mājaslapā, facebook, kā arī www.macibaspieaugusajiem.lv.

 

Mācību centrs "FIBRA" veiksmīgi īstenoja attālinātās apmācības projekta "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 6. mācību kārtas ietvaros.

2021.gada 31. maijā, tika atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā varēja apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem varēja izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilga līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Mācībām varēja pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties bija iespējams mācībām 3 izglītības programmās, taču vienlaicīgi var mācīties tikai vienā izglītības programmā. Šajā kārtā mācības notiek tikai attālināti, tāpēc, izvēloties izglītības programmu, nodarbinātiem bija rūpīgi jāiepazīstās ar tās saturu un jāpievērš uzmanība materiāltehniskajam nodrošinājumam (tehnoloģiskie rīki, ierīces un programmatūra), kas būs nepieciešams izglītības programmas apguvei.

Mācību centrs "FIBRA" piedāvāja apgūt attālināti profesionālās pilnveides programmu "Datormācība" 160 stundu apjomā, kur persona varēja iegūt zināšanas, prasmes un kompetences:

 • informācijas apstrādāšanā izmantojot MS Word un MS Excel, lietojumprogrammas;
 • datu attēlošanā, izmantojot diagrammas, SmartArt un tabulas;
 • prezentāciju veidošanā un noformēšanā;
 • mākoņpakalpojumu izmantošanā;
 • moderno tehnoloģiju un iekārtu izmantošanā;
 • informācijas internetā un e-pakalpojumu izmantošanā ikdienas darba organizēšanai;
 • datorlietošanas ētiskā un tiesiskā drošībā.

 Mācību grupā tika uzņemtas personas no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem, un profesionālās pilnveides programmas "Datormācība" apmācības tika veiksmīgi īstenotas attālināti no 2021.gada 10.augusta līdz 2021.gada 30.novembrim. 

 

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Projekta īstenotājs 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 • Latvijas pašvaldībām,
 • izglītības iestādēm,
 • Nodarbinātības valsts aģentūru. 

Projekta mērķis

 Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu

Projekta īstenošanas laiks

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

Izglītības iestādes aktivitātes projektā
 • neformālās izglītības programmu īstenošana
 • profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana
 • moduļi 
Projekta mērķa grupa

Strādājošie un pašnodarbinātie: 

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
 Mācību izmaksas

Tālākizglītības programmas apguvei mācību izmaksas 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs

Profesionālās pilnveides programmas apguvei mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs


nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts
 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu
Kontaktinformācija izglītības iestādē

 Diāna Ivanova, 28817083, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Sīkāka informācija

www.macibaspieaugusajiem.lv 

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”


11 nozares 5karta

 

Kas var pieteikties macibam pieaugusajiem 4. karta

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*, kuri uz pieteikuma dienu ir:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības. 

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē

Ja ir augsts pieteikumu skaits, grupu komplektēšanas laikā:

 1. tiek ņemtas vērā priekšrocības uzņemšanā, kas ir sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
 2. nozīme ir pieteikumu saņemšanas secībai.

Ka pieteikties macibam pieaugusajiem 4. karta

Ņem vērā

 • saskaņā ar 2020. gada 16. jūnijā valdībā apstiprinātajiem noteikumu grozījumiem, katrs strādājošais projekta laikā mācīties var divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita. Aicinām izdarīt pārdomātu izvēli, nepieciešamības gadījumā iegūstot papildu informāciju par pedagogiem un iepazīstoties ar plānoto nodarbību grafiku, lai izvērtētu, vai būs iespēja to savienot ar savu darbu vai citām nodarbēm; 
 • vari pieteikties mācībām atkārtoti, ja iepriekšējās kārtās pieteicies un saņēmi apstiprinājumu, bet mācības neuzsāki vai pārtrauci. Ja mācības uzsāki un pārtrauci, atkārtoti vari pieteikties ne ātrāk kā 6 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas. Šis ierobežojums neattiecas uz tiem strādājošajiem, kuri mācībām pieteicās, bet mācības neuzsāka; 
 • vari pieteikties mācībām 3 izglītības programmās. Ja nevari izlemt, kuras mācības izvēlēties, vai pēc saziņas ar izglītības iestādi ir bažas, ka kādā no programmām varētu būt pārāk augsts vai zems pieteikumu skaits, vari izmantot iespēju pieteikties ne vairāk kā 3 izglītības programmās. Saņemot apstiprinājumu dalībai projektā un ziņu no izglītības iestādēm, varēsi izvēlēties vienu piemērotāko programmu vai to, kurā ir garantēta vieta grupā. Vienlaicīgi mācīties var tika vienā izglītības programmā
 • mācību klāsts ir mainīgs katrā pieteikšanās kārtā, tāpēc, ja neatrodi sev neko piemērotu, nāc iepazīties ar piedāvājumu nākamajā kārtā;
 • pieteikuma apstiprinājumu dalībai projektā un tā ilgumu ietekmē pretendentu pārbaude:
  • noslēdzoties pieteikšanās termiņam, tiek pārbaudīta strādājošo atbilstība uzņemšanas noteikumiem VID, PMLP un citos valsts reģistros, kas var aizņemt vairākas nedēļas;
  • pretendenta atbilstību uzņemšanas noteikumiem pārbauda pēc statusa uz pieteikuma iesniegšanas dienu. Ja nodarbinātā statuss mainās pēc pieteikuma iesniegšanas, tas neietekmē iespēju uzsākt un pabeigt mācības;
 • katram strādājošajam ir iespēja izmantot abas projektā piedāvātās iespējas - gan pieteikties mācībām, gan novērtēt ārpus formālās izglītības iegūto profesionālo kompetenci.

PIEEJAMAIS ATBALSTS UN IZMAKSAS

Macibu izmaksas 5karta 1

Mācību maksa:

 • mācību izmaksas profesionālās pilnveides izglītības programmu un profesionālās izglītības moduļu apguvē 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 • mācību izmaksas profesionālās tālākizglītības programmu apguvē 95% apmērā sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums;  
 • līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona;
 • mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Papildu atbalsts:

 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti. Sīkāk par to lasīt šeit;  
 • ceļa izdevumu segšanu uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ (līdz 30 eiro mēnesī) profesionālās tālākizglītības programmu apguvē. 

Konsultācijas:

 • pieaugušo izglītības koordinatora informatīva konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās, kurš konsultē par projekta iespējām, tajā pieejamām mācībām savā pašvaldībā vai citviet, pieejamo atbalstu, pieteikšanās kārtību un palīdz pieteikties mācībām klātienē, ja to nav iespēju izdarīt tiešsaistē;
 • karjeras konsultācija tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē, kurā karjeras konsultants pēc iepriekšēja pieraksta konsultē gadījumos, ja ir šaubas par to, kāda veida mācības vai pārkvalifikācija būtu profesionāli piemērotāka.

Noderīga informācija