Neformālās izglītības programmas

Izglītības programmas nosaukums Mācību stundu skaits
Angļu valoda (bez priekšzināšanām) 150
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) 100
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) 100
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate) 100
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) 100
Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate) 150
Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced) 150
Vācu valoda (bez priekšzināšanām) 150
Vācu valoda (ar priekšzināšanām) 100
Krievu valoda (bez priekšzināšanām) 150
Krievu valoda (ar priekšzināšanām) 100
Valsts valoda -  pamata līmeņa 1.pakāpe (A1) 120
Valsts valoda - pamata līmeņa 2.pakāpe (A2) 120
Valsts valoda - vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1) 120
Valsts valoda - vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) 120
Valsts valoda - augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1) 120
Valsts valoda - augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2) 120
Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim (ar angļu pamatvalodu) 150
   
Datorzinības (bez priekšzināšanām) 120
Datorzinības (ar priekšzināšanām) 120
Datorprasmes grāmatvedībā (programma Jumis) 120
Web risinājumu izstrāde 120
Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel programmā 120
Digitālais mārketings 120
Personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana 120
Darbs ar biroja programmatūras pakotni OpenOffice 120
   
 Jaunākās prezentāciju sagatavošanas metodes  80
   

Noderīga informācija