Šuvējs 480 st.

Programmas nosaukums Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Šuvējs
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas īstenošanas ilgums 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr.  P-16639
Akreditācijas lapas Nr.  AP_2399, līdz 10.08.2023.
Programmas mērķis  Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu šuvēju, kas spēj izgatavot šūto izstrādājumu pilna tehnoloģiskā procesa apjomā vai veic atsevišķu mezglu apstrādi atbilstošā kvalitātē un termiņā, ievērojot dotos tehniskos noteikumus. Šuvējs var strādāt masveida šūšanas ražošanas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona.

 

Noderīga informācija