Rokas lokmetinātājs (MMA/111) 640 st.

Programmas nosaukums                                                           Metālapstrāde
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija                                          Rokas lokmetinātājs (MMA)
Profesionālās kvalifikācijas līmenis                                            Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību                           Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums                                              640 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi        Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr.                                                                                 P_6191
Akreditācijas lapas Nr.                                                                AP_2412, līdz 25.04.2028.
Programmas mērķis                                                                  Izglītības procesā sagatavot rokas lokmetinātāju (MMA – Manual Metal Arc), kurš veic manuālās metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas; atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un to konstrukcijas; veic montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, ievērojot darba un vides aizsardzības noteikumus. Rokas lokmetinātājs (MMA) varēs strādāt metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumos vai citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuros tiek veikti lokmetināšanas darbi.

Noderīga informācija