Rokas lokmetinātājs (MMA/111) 480 st.

Programmas nosaukums                                                                Metālapstrāde
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija                                               Rokas lokmetinātājs (MMA/111)
Profesionālās kvalifikācijas līmenis                                                 Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību                                Pamatizglītība
Programmas īstenošanas ilgums                                                   480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi            Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr.                                                                                     P-6453
Akreditācijas lapas Nr.                                                                    AP_2459, līdz 25.04.2028.
Programmas mērķis                                                                 Izglītības procesā sagatavot rokas lokmetinātāju (MMA – Manual Metal Arc), kurš veic manuālās metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas; atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un to konstrukcijas; veic montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, ievērojot darba un vides aizsardzības noteikumus. Rokas lokmetinātājs (MMA) varēs strādāt metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumos vai citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuros tiek veikti lokmetināšanas darbi.

Noderīga informācija