Aprūpētājs 480 st.

Programmas nosaukums

Sociālā aprūpe

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

Aprūpētājs

Profesionālās kvalifikācijas līmenis    

 Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas ilgums

480 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi

 Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Licences Nr.

P_7433

Akreditācijas lapas Nr.

 AP_2397 līdz 04.08.2025.

Programmas mērķis

Izglītības procesā sagatavot kvalificētu aprūpētāju, kurš var strādāt klientu dzīves vietās un sociālās aprūpes institūcijās, kur veic klientu aprūpi sociālā darba speciālistu uzraudzībā, spēj palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, ievērot higiēnu, sagatavot un uzņemt ēdienu, uzkopt telpas, apgādāt ar pirmās nepieciešamības precēm kā arī uzturēt klienta saistību ar apkārtējo vidi.

Noderīga informācija