Noliktavas pārzinis

Programmas nosaukums Komerczinības
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Noliktavas pārzinis
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas 960 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-10972
Akreditācijas lapas Nr. AP 6725, līdz 31.05.2025.
Programmas mērķis Izglītības procesa  rezultātā, sagatavot  noliktavas pārzini, kurš strādā mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības un ražotājuzņēmumu noliktavās. Veic preču un produkcijas saņemšanu, izvietošanu, komplektēšanu un izsniegšanu, pārbauda pieņemto vērtību atbilstību pavaddokumentiem, organizē iekraušanas un izkraušanas darbus, veic materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju noliktavā, noformē pavaddokumentus.

 

Noderīga informācija