Konditora palīgs 480st.

Programmas nosaukums

Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

Konditora palīgs

Profesionālās kvalifikācijas līmenis    

Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas ilgums

480 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Licences Nr.

P_3173

Akreditācijas lapas Nr.

AP_2404, līdz 02.12.2026.

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sagatavot ēdināšanas uzņēmuma darbinieku, kurš veic darba uzdevumus konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā atbilstoši konditora norādījumiem. Veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, sagatavo darbam inventāru, tehnoloģiskās iekārtas. Gatavo konditorejas starpproduktus un izstrādājumus, ievērojot receptūras.

Noderīga informācija