Pavāra palīgs 480st.

Programmas nosaukums

Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

Pavāra palīgs

Profesionālās kvalifikācijas līmenis    

Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Pamatizglītība

Programmas īstenošanas ilgums

480 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Licences Nr.

P_2801

Akreditācijas lapas Nr.

AP_2403, līdz 02.12.2026.

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sagatavot ēdināšanas uzņēmuma darbinieku, kurš veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, gatavo starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, pavāra norādījumus un uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības. Sagatavo ražošanai tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu. Pavāra palīgs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Noderīga informācija