Pavārs 960 st.

Programmas nosaukums

 Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

 Pavārs

Profesionālās kvalifikācijas līmenis    

 Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Vidējā izglītība

Programmas īstenošanas ilgums

960 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi

 Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Licences Nr.

P_2129

Akreditācijas lapas Nr.

AP_2402, līdz 02.12.2026.

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā, sagatavot kvalificētu speciālistu, kurš gatavo un noformē dažādas sarežģītības ēdienus, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un racionālu visu resursu apriti, nodrošina ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā, izvērtē izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu kvalitāti.  

Noderīga informācija