Loģistikas darbinieks 960 st.

Programmas nosaukums Telemehānika un loģistika
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Loģistikas darbinieks
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas īstenošanas ilgums  960 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. Pk_7415
Akreditācijas lapas Nr. AP_2410, līdz 26.05.2025.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā, sagatavot loģistikas darbinieku, kurš kvalificēti iepērk izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus, nodrošina atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju; nodrošina kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu; seko krājumu uzglabāšanai un noformēšanai uzņēmuma struktūrvienībās, kas sekmētu izglītojamā sociālo iekļaušanos un konkurētspēju darba tirgū.

Noderīga informācija