Drēbnieks 640 st.

Programmas nosaukums Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Drēbnieks
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas īstenošanas ilgums  640 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr.  P-10726
Akreditācijas lapas Nr.  AP_4254, līdz 26.05.2025.
Programmas mērķis  Izglītības procesa rezultātā sagatavot drēbnieku, kas spēj konstruēt pamatpiegrieztnes, modelēt, piegriezt un izgatavot šūto izstrādājumu saskaņā ar klienta vēlmēm, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, prot strādāt komandā vai individuāli tekstilrūpniecības nozares uzņēmumos, kas ražo izstrādājumus vai izpilda individuālus pasūtījumus, vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Sekmēt izglītojamā sociālo iekļaušanos un konkurētspēju darba tirgū.

 

Noderīga informācija