Klientu apkalpošanas operators 480 st.

Programmas nosaukums Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Klientu apkalpošanas operators
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas īstenošanas ilgums 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-7410
Akreditācijas lapas Nr. AP_2394, līdz 26.05.2025.
Programmas mērķis Izglītības  procesa  rezultātā sagatavot kvalificētu klientu apkalpošanas operatoru, kurš  strādā dažādos uzņēmumos un iestādēs, kas saistīts ar klientu un apmeklētāju pieņemšanu un apkalpošanu. Nodarbojas ar informācijas un konsultāciju sniegšanu, pasūtījumu pieņemšanu, reģistrēšanu un to apstrādi, kas sekmētu izglītojamā sociālo iekļaušanos un konkurētspēju darba tirgū.

Noderīga informācija