Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG/131) 640 st.

Programmas nosaukums Metālapstrāde
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG/131)
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas īstenošanas ilgums 640 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P_6190
Akreditācijas lapas Nr. AP_2411, līdz 25.04.2028.
Programmas mērķis Izglītības procesā sagatavot kvalificētu lokmetinātāju metināšanai ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG), kurš veic metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un konstrukcijas no alumīnija un tā sakausējumiem, veic montāžas un remonta darbus, ievērojot darba un vides aizsardzības noteikumus. Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG) varēs strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumos vai citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbības nodrošināšanai jāveic lokmetināšanas darbi.

Noderīga informācija