Pavāra palīgs 640st.

Programmas nosaukums

Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

Pavāra palīgs

Profesionālās kvalifikācijas līmenis    

 Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai

Programmas īstenošanas ilgums

640 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi

 Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Licences Nr.

P_5437

Akreditācijas lapas Nr.

AP_2407, līdz 02.12.2026.

Programmas mērķis

Izglītības procesā sagatavot pavāra palīgu, kurš spēj pildīt darba uzdevumus ēdināšanas uzņēmumā atbilstoši pavāra norādījumiem – veikt produktu/izejvielu pirmapstrādi, sagatavot darbam tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu, gatavot starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības un tehnoloģiskās dokumentācijas nosacījumus.

Noderīga informācija