Konditora palīgs 640st.

Programmas nosaukums

Ēdināšanas pakalpojumi

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

Konditora palīgs

Profesionālās kvalifikācijas līmenis    

Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai

Programmas īstenošanas ilgums

640 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Licences Nr.

P_5325

Akreditācijas lapas Nr.

AP_2406, līdz 02.12.2026.

Programmas mērķis

Izglītības procesā sagatavot konditora palīgu, kurš spēj pildīt darba uzdevumus konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā atbilstoši konditora norādījumiem – veikt izejvielu un produktu pirmapstrādi, sagatavot darbam tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu, gatavot konditorejas starpproduktus un izstrādājumus, ievērojot receptūru un tehnoloģiskās dokumentācijas nosacījumus.

Noderīga informācija