Šuvējs 640st.

Programmas nosaukums

Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija

Šuvējs

Profesionālās kvalifikācijas līmenis    

Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis

Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma

Programmas īstenošanas ilgums

640 stundas

Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Licences Nr.

P_3321

Akreditācijas lapas Nr.

AP_4255, līdz 26.05.2025.

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu šuvēju, kas spēj izgatavot šūto izstrādājumu pilna tehnoloģiskā procesa apjomā vai veic atsevišķu mezglu apstrādi atbilstošā kvalitātē un termiņā, ievērojot dotos tehniskos noteikumus. Šuvējs var strādāt masveida šūšanas ražošanas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona.

Noderīga informācija