Rokas lokmetinātājs (MMA)

Programmas nosaukums Metālapstrāde
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Rokas lokmetinātājs (MMA)
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P_1451
Akreditācijas lapas Nr. AP 6727, līdz 31.05.2022.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sagatavot rokas lokmetinātāju (MMA –  Manual Metal Arc), kurš  veic manuālās metināšanas darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas; atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un to konstrukcijas; veic montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot elektrolokmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli,  kā arī   sekmēt izglītojamā sociālo iekļaušanos un konkurētspēju darba tirgū. Rokas lokmetinātājs (MMA) strādā metālapstrādes un mašīnbūves nozares un citos uzņēmumos, kuros tiek veikti lokmetināšanas darbi, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Noderīga informācija