Программы повышения квалификации

Programmas nosaukums Lietvedība un dokumentu arhivēšana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-6344
Akreditācijas lapas Nr. AI 7887, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Sniegt   zināšanas un praktiskās iemaņas lietvedības procesa un arhīva darba organizēšanā un īstenošanā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
Programmas nosaukums Biroja administrēšana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-6343
Akreditācijas lapas Nr. AI 7888, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas par  biroja darba administrēšanu, kas nodrošinātu   konkurētspēju darba tirgū.
Programmas nosaukums Bērnu aprūpes pamati
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 40 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-9066
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas, prasmes un iemaņas bērnu aprūpē. Sagatavot darbinieku, kas sniedz pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām, veicot primārus bērnu aprūpes pasākumus, atbalstot vecākus bērna audzināšanā, veicinot bērna izaugsmi un zināšanu apguvi, kā arī rūpējoties par bērnu fizisko un garīgo labklājību.
Programmas nosaukums Bērnu aprūpes process
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-9067
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamiem teorētiskās zināšanas un prasmes bērnu aprūpē. Sagatavot darbinieku, kurš veic bērnu aprūpi, rūpējoties par dažāda vecuma bērniem, ievērojot higiēnu, sniedzot profesionālu atbalstu, kā arī veicinot bērnu fizisko un garīgo labklājību.
Programmas nosaukums Biškopības pamati
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences Nr. P-6346
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Sniegt zināšanas  par biškopības procesiem, specifiku ikdienas darbā, biežāk pieļautajām kļūdām, labas prakses piemēriem.
Programmas nosaukums Ēku siltināšana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences Nr. P-11933
Akreditācijas lapas Nr. AI 8715, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā   pilnveidot izglītojamā prasmes un izpratni par ēku renovācijas paņēmieniem, izmantojot dažādus siltumizolācijas materiālus. Iepazīstināt ar jautājumiem par termiskiem tiltiem, ēkas blīvumu, termogrāfiju, pārspiediena testu, siltuma zudumu novēršanu ēkās un izprast energoefektīvas ēkas nozīmi un tās funkcionēšanu.
Programmas nosaukums Flīzēšanas darbi
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13087
Akreditācijas lapas Nr. AI 9311, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā, izglītojamajam sniegt zināšanas par flīzēšanas darbiem, par veicamajām darba operācijām, par piemērotajiem materiāliem un darba instrumentiem.
Programmas nosaukums Betonēšanas darbi
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences Nr. P-13086
Akreditācijas lapas Nr. AI 9312, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas par betonēšanas darbiem, lietojamām tehnoloģijām, to tehnoloģisko procesu un pielietojamajiem materiāliem.
Programmas nosaukums Bruģēšanas darbi
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences Nr. P-13085
Akreditācijas lapas Nr. AI 9313, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā, izglītojamajam sniegt zināšanas par teritorijas labiekārtošanu un ceļu būves darbiem, par ielu un laukumu klājumu no gataviem elementiem un uzklājamām masām, īpaši no betona, bituma maisījuma materiāliem – asfalta, no dabīgajiem un mākslīgajiem bruģakmeņiem.
Programmas nosaukums Iekštelpu apdares darbi
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences Nr. P-13088
Akreditācijas lapas Nr. AI 9314, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā, izglītojamajam sniegt zināšanas par iekštelpu apdares darbu veidiem, tehnoloģijām, izmantojamajiem materiāliem un instrumentiem. Sniegt zināšanas un prasmes dažāda veida vienkāršu apmetumu, flīzējumu, krāsojumu, tapsējumu un grīdas klājumu ierīkošanai uz dažādām virsmām, prasmes rīkoties ar rokas instrumentiem, pārzināt un ievērot darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības.
Programmas nosaukums Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 60 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-9068
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.
Programmas nosaukums Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā kokapstrādes, mēbeļu ražošanas, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas nozarē
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundu  apmērā)
Programmas  īstenošanas ilgums 40 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-9683
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem kokapstrādes, mēbeļu ražošanas, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.
Programmas nosaukums Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundu  apmērā)
Programmas  īstenošanas ilgums 40 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Licences Nr. P-9688
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem slimnīcu darbības un sociālās aprūpes ar izmitināšanu nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.
Programmas nosaukums Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas nozarē.
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundu  apmērā)
Programmas  īstenošanas ilgums 40 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-9682
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.
Programmas nosaukums Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā transporta un uzglabāšanas nozarē.
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundu  apmērā)
Programmas  īstenošanas ilgums 40 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-9687
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem transporta un uzglabāšanas nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.
Programmas nosaukums Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes, gaisa kondicionēšanas, ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas, atkritumu apsaimniekošanas nozarē.
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundu  apmērā)
Programmas  īstenošanas ilgums 40 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-9686
Akreditācijas lapas Nr. AI 7887, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes, gaisa kondicionēšanas, ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas, atkritumu apsaimniekošanas nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.
Programmas nosaukums Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas nozarē.
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundu  apmērā)
Programmas  īstenošanas ilgums 40 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-9682
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošanas, mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.
Programmas nosaukums Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē.
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundu  apmērā)
Programmas  īstenošanas ilgums 40 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-9680
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem būvniecības, ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.
Programmas nosaukums Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā ķīmisko vielu, gumijas, plastmasas un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, poligrāfijas un ierakstu reproducēšanas nozarē.
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundu  apmērā)
Programmas  īstenošanas ilgums 40 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-9684
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem ķīmisko vielu, gumijas, plastmasas un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas, poligrāfijas un ierakstu reproducēšanas nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.
Programmas nosaukums Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē.
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundu  apmērā)
Programmas  īstenošanas ilgums 40 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-9679
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.
Programmas nosaukums Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanas nozarē.
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundu  apmērā)
Programmas  īstenošanas ilgums 40 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-9681
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošanas nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.
Programmas nosaukums Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā metālapstrādes, elektrisko iekārtu, automobiļu, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošanas, kuģu un laivu būves nozarē.
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Apgūta darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (60 stundu  apmērā)
Programmas  īstenošanas ilgums 40 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-9685
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā darba aizsardzības speciālistiem sniegt specifiskas zināšanas par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem metālapstrādes, elektrisko iekārtu, automobiļu, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošanas, kuģu un laivu būves nozarē, kā arī veidot prasmes un iemaņas, lai spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus nozares uzņēmumā.
Programmas nosaukums Datormācība
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11930
Akreditācijas lapas Nr. AI 8672, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Nodrošināt tādu  zināšanu iegūšanu datoru lietošanā, kas ļautu sekmīgi sākt profesionālo darbību atbilstošās profesijās un konkurēt gan Latvijas, gan citu valstu darba tirgū.
Programmas nosaukums Datortīklu lietošana un administrēšana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11931
Akreditācijas lapas Nr. AI 8673, līdz 02.09.2019. 
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā pilnveidot iemaņas un prasmes veikt datorsistēmu administrēšanu un uzturēt to drošību, nodrošināt programmatūras korektu darbību un atbalstu lietotājiem.
Programmas nosaukums Datortehnikas lietošana, diagnostika, remonts un programmu instalēšana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11932
Akreditācijas lapas Nr. AI 8674, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajam  zināšanas un prasmes vienkāršu lokālo datortīklu lietošanā, uzstādīšanā, visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā radušos kļūmju novēršanā un pārbaudīšanā, datortehnikas, programmatūru un vienkāršo lokālo datortīklu konfigurēšanā, diagnosticēšanā un modernizēšanā.
Programmas nosaukums Grāmatvedības pamati
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11034
Akreditācijas lapas Nr. AI 8731, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sniegt izglītojamajam  zināšanas un prasmes grāmatvedības dokumentācijas kārtošanā, lai izglītojamais spētu kvalitatīvi un atbilstoši normatīvo aktu prasībām pildīt grāmatveža pienākumus.
Programmas nosaukums Mazā biznesa organizēšana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11360
Akreditācijas lapas Nr. AI 8752, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā   sekmēt izglītojamā izpratni par tautsaimniecības norisēm, ekonomisko procesu būtību un nozīmi, attīstīt uzņēmējdarbības  uzsākšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes.
Programmas nosaukums Praktiskais mārketings
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11464
Akreditācijas lapas Nr. AI 8751, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sniegt  zināšanas un izpratni pielietojuma līmenī par mārketinga principiem biznesā, mārketinga metodēm un  komunikācijām, to daudzveidīgajiem aspektiem un pielietojuma iespējām.
Programmas nosaukums Biroja administrēšana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-6343
Akreditācijas lapas Nr. AI 7888, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas par  biroja darba administrēšanu, kas nodrošinātu   konkurētspēju darba tirgū.
Programmas nosaukums Bioloģiskā lauksaimniecība
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 180 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-7554
Akreditācijas lapas Nr.  AI 6622, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas: par bioloģiskās saimniekošanas principiem, saimniekojot ar dabiskām metodēm – nelietojot ķīmiski sintezētas vielas, par dažādām lauksaimniecības sistēmām un valsts atbalsta politiku bioloģiskajā lauksaimniecībā un saimniecību sertifikācijas noteikumiem. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālo pilnveidi bioloģiskās lauksaimniecības jomā un sekmē konkurētspēju darba tirgū.
Programmas nosaukums Lauksaimniecības pamati
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11934
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Sniegt zināšanas lauksaimniecībā  atbilstoši prasībām, kādas   izvirza  darba specifika: orientēties patreizējās lauksaimniecības politikas norisēs;plānot lauksaimnieciskās ražošanas darbu izpildi; aprēķināt darbu ekonomisko efektivitāti; iegūt un izmantot jaunāko informāciju lauksaimniecības nozarē; nodrošināt dabu saudzējošu ražošanu savā saimniecībā; prast izstrādāt savas saimniecības ražošanas plānu; pārzināt LR nodokļu sistēmu un grāmatvedības finansu uzskaiti; izprast meža izmantošanas un mežu atjaunošanas, ierīkošanas pamatus; prast nodrošināt veselībai nekaitīgus un drošus darba apstākļus.
Programmas nosaukums Krūmgrieža un motorzāģa operatora darbi
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-6259
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sniegt  zināšanas un izpratni pielietojuma līmenī   par krūmgrieža, motorzāģa uzbūvi, darbības principiem, izmantošanu, darba drošības noteikumu ievērošanu darbā ar krūmgriezi, motorzāģi, prasmi veikt tehnisko apkopi.
Programmas nosaukums Nagu modelēšana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-15452
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā, izglītojamajam sniegt zināšanas par manikīra un pedikīra tehnoloģijām, par nagu modelēšanu, atbilstošām tehnoloģijām, kosmētiskajiem līdzekļiem un materiāliem.
Programmas nosaukums Apsardzes  darbs
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-7478
Akreditācijas lapas Nr. AI 6621, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sagatavot apsardzes darbiniekus, kuri spēj apsargāt un novērot dažādus objektus (veikalus, firmas, bankas, uzņēmumus), patrulēt (veikt apgaitu) apsargājamos objektos un izbraukt uz šiem objektiem drošības pārkāpumu gadījumos, apsargāt konkrētu objektu, uzturēties šajā objektā un uzraudzīt drošību tajā, regulāri novērojot un apsekojot apsargājamo teritoriju, nepieciešamības gadījumā aizturēt pārkāpējus, kuri mēģinājuši nelikumīgi iekļūt apsargājamajā objektā vai nodarīt kādus materiālus zaudējumus, atbilstoši darba specifikai, dežurēt apsardzes operatīvajā automašīnā un būt gatavībā izbraukt uz izsaukumiem gadījumos, kad saņemta informācija par drošības pārkāpumu kādā no apsargājamiem objektiem, pēc ierašanās objektā noskaidrot drošības pārkāpuma cēloni un pārbaudīt, vai apsargājamajam objektam nav nodarīts kāds kaitējums, gadījumā, ja objektā atrodas persona, kura tajā ielauzusies, šo personu aizturēt un nodot policijai, pēc drošības pārkāpuma cēloņa noteikšanas par to informēt objekta īpašnieku vai atbildīgo personu un apsargāt objektu, līdz ierodas informētie cilvēki, atbilstoši darba specifikai, inkasēt (saņemt kādas iestādes uzdevumā), apsargāt un pārvadāt materiālas vērtības (naudu, vērtspapīrus, dārglietas), ievākt ietirgoto naudu no veikaliem, degvielas uzpildes stacijām, pasta u.c. tirdzniecības vietām un ar inkasācijas automašīnu nogādāt to bankā.
Programmas nosaukums Projektu  vadības pamati
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-6342
Akreditācijas lapas Nr. AI 7886, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis  Sniegt  zināšanas projektu izstrādē, palielināt  izglītojamo  radošo potenciālu apgūstot projektu plānošanu, izstrādi, vadību un analīzi - kā uzņēmējdarbības problēmu risināšanas un ideju realizācijas iespējamo formu; veidot prasmes pielietot iegūtās zināšanas, uzņēmuma attīstības plānošanas darbā.
Programmas nosaukums Projektu vadīšana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 320 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-7499
Akreditācijas lapas Nr. AI 6620, līdz 02.09.2019. 
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā  sniegt zināšanas: izstrādāt projekta priekšlikumu; organizēt un vadīt  projekta komandu; veidot projekta organizāciju un kultūru; noteikt  projekta dalībnieku lomas, izvēlēties projekta organizācijas formu, veidot projekta komandas dalībnieku komunikācijas struktūru; plānot projekta posmus; veikt projekta strukturizēšanu, projekta darbu, termiņu, resursu un izmaksu plānošanu, koordinēšanu, uzraudzību un pārplānošanu; veikt projekta vides analīzi; plānot projekta šķirtnes (robežstabus) un darba apspriedes; veikt projekta riska analīzi un koordinēt dažādu interešu grupu intereses; sekot projekta plānu izpildei, analizēt rezultātus, izstrādāt priekšlikumus, veikt korekcijas esošajos plānos; sastādīt projekta starpatskaites un gala atskaiti; vadīt projekta personālu un dokumentēšanu. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālo pilnveidi projektu izstrādē un  vadīšanā un sekmē konkurētspēju darba tirgū.
Programmas nosaukums Automatizēto siltumtīklu  apkalpošana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11368
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā automatizēto siltumtīklu apkalpošanā,  sniegt zināšanas un prasmes    par iekārtu darba režīma uzraudzību, apkopi,  mērīšanas ierīcēm,    kontroles sistēmas un standartizācijas principiem, spiediena kontrolmēraparātu un plūsmas daudzuma mērītāju uzbūvi, darbības principiem. Izglītojamie varēs strādāt   uzņēmumos vai organizācijās, kas nodarbojas ar automatizēto siltumiekārtu apkalpošanu.
Programmas nosaukums Siltumiekārtu  apkalpošana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11367
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis  Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas un prasmes siltumiekārtu apkalpošanā, lai varētu veikt iekārtu darba uzraudzību, apkopi un procesu kontroli. Apmācību gaitā gūtās zināšanas varēs īstenot dažādās būvfirmās un uzņēmumos, veicot ēku iekšējo ūdens, kanalizācijas un apkures cauruļvadu un armatūras montāžu, apkopi un remontēšanu, izmantojot kontroles sistēmas, standartizācijas principus.
Programmas nosaukums Masāžas nozīme ķermeņa skaistumkopšanā
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-7479
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas par cilvēka ķermeņa anatomisko uzbūvi, iepazīstināt ar ķermeņa estētiskās kopšanas paņēmieniem, masāžas veidiem, masāžas pamatpaņēmieniem un to ietekmi uz organismu, masāžas higiēnu un sanitārijas normām, izmantojamiem materiāliem. Dot iespēju gūt zināšanas par saskarsmes lomu, konfliktiem un to risināšanu, ka arī iepazīstināt ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darba drošību, pirmās palīdzības sniegšanu. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālās kvalifikācijas pilnveidi un sekmē konkurētspēju darba tirgū.
Programmas nosaukums Sociālās aprūpes organizācija
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 320 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-7529
Akreditācijas lapas Nr. AI 6963, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā  sniegt zināšanas, par sociālo aprūpi , lai izglītojamais var strādāt klientu dzīves vietās un sociālās aprūpes institūcijās, kur veic klientu aprūpi, spēj palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, ievērot higiēnu, sagatavot un uzņemt ēdienu, uzkopt telpas, apgādāt ar pirmās nepieciešamības precēm,  kā  arī uzturēt klienta saistību ar apkārtējo vidi. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālo pilnveidi sociālajā aprūpē un sekmē konkurētspēju darba tirgū.
Programmas nosaukums Apģērbu un tērpu piegriešana, modelēšana un konstruēšana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11465
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā  sekmēt izglītojamā izpratni, kā konstruēt pamatpiegrieztnes, modelēt, piegriezt un izgatavot šūto izstrādājumu saskaņā ar klienta vēlmēm, izmantojot atbilstošas iekārtas, instrumentus, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus. Sekmēt izglītojamā sociālo iekļaušanos un konkurētspēju darba tirgū.
Programmas nosaukums Preču pārvadājumu organizēšana
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 320 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-8685
Akreditācijas lapas Nr.  AI 6965, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas preču pārvadājumu jomā, prečzinībā un transporta uzņēmuma pārvaldībā. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālo pilnveidi preču pārvadājumu jomā un sekmē konkurētspēju darba tirgū.
Programmas nosaukums Pamatlīmeņa zināšanu programma par objekta ugunsgrošību atbildīgajiem darbiniekiem
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11020
Akreditācijas lapas Nr. AI 8732, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sagatavot par objekta ugunsdrošību atbildīgos darbiniekus, kas spētu patstāvīgi risināt ar ugunsdrošību saistītos jautājumus komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību dibinātās iestādēs un sabiedriskās organizācijās (turpmāk – objektos).
Programmas nosaukums Latviešu valodas pamati pakalpojumu nozarē strādājošajiem ( A līmenis)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-12020
Akreditācijas lapas Nr. AI 9317, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām, minimāli lietot profesionālo leksiku, lasīt un saprast īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem, kas sekmētu viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos.
Programmas nosaukums Latviešu  valoda cittautiešiem pakalpojumu darbības jomā strādājošajiem ( A līmenis)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13332
Akreditācijas lapas Nr. AI 9315, līdz 03.08.2021. 
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām, minimāli lietot profesionālo leksiku, lasīt un saprast īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem, kas sekmētu viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos.
Programmas nosaukums Latviešu  valoda cittautiešiem pakalpojumu darbības jomā strādājošajiem ( B līmenis)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13333
Akreditācijas lapas Nr. AI 9316, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām, kas sekmē viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.
Programmas nosaukums Latviešu  valoda cittautiešiem pakalpojumu darbības jomā strādājošajiem ( C līmenis)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-11895
Akreditācijas lapas Nr. AI 8733, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādām tēmām, kas sekmētu viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos.
Programmas nosaukums  Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū pamata (A1) valodas apguves līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13079
Akreditācijas lapas Nr. AI 9318, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām, minimāli lieto profesionālo leksiku, lasa un saprot īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem, kas sekmētu viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos.
Programmas nosaukums  Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū pamata (A2) valodas apguves līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13080
Akreditācijas lapas Nr. AI 9319, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par ikdienas un viņai zināmām profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un darbu, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas darbu un sadzīvi saistītus tekstus, kas sekmētu viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos.
Programmas nosaukums Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13081
Akreditācijas lapas Nr. AI 9320, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām.
Programmas nosaukums  Latviešu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13082
Akreditācijas lapas Nr. AI 9321, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādām tēmām.
Programmas nosaukums  Latviešu valoda konkurētspējas  paugstināšanai darba tirgū augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13083
Akreditācijas lapas Nr. AI 9322, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai  persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādām tēmām, kas sekmētu viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos.
Programmas nosaukums  Latviešu valoda konkurētspējas  paugstināšanai darba tirgū augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-13084
Akreditācijas lapas Nr. AI 9323, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sniegt zināšanas, lai persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādām tēmām (arī par mazāk zināmām un sarežģītām tēmām un problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī citus tekstus, uztver un pilnībā saprot jebkurā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus., kas sekmētu viņu konkurētspēju, darba tirgū, mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos.
Programmas nosaukums Vācu valoda konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, A1 līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-12732
Akreditācijas lapas Nr.  
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā apgūt vācu valodas leksiku un kompetentu lietošanu saziņā, kultūru dialogā mūsdienu sabiedrībā, paaugstināt mutvardu un rakstveida sazināšanas prasmes, konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū, veicot profesionalos pienākumus Latvijā un ES valstīs. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālo pilnveidi un sekmē konkurētspēju darba tirgū.
Programmas nosaukums Angļu valoda pakalpojumu nozarē strādājošiem (pamata līmenis)
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas ilgums 160 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides   izglītību
Licences Nr. P-12731
Akreditācijas lapas Nr. AI 10631, līdz 10.08.2023.
Programmas mērķis Apgūt profesionālo leksiku un paaugstināt mutvārdu un rakstveida sazināšanās prasmes, lai pielietotu pakalpojumu sfērā Latvijā un ES valstīs, veicot profesionālos pienākumus.Apgūt prasmi sazināties ar klientiem, darba devēju, sadarbības partneriem angļu valodā, iegūtās valodas zināšanas spēj pielietot reālās ikdienas un profesionālajās situācijās: bankā, viesnīcā, tirdzniecības iestādē, sabiedriskās ēdināšanas iestādē, medicīnas iestādē u.c.

 

Noderīga informācija