,,Autisms: pazīmes, diagnostika, adaptācija sabiedrībā.”

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  kursi:
,,Autisms: pazīmes, diagnostika, adaptācija sabiedrībā.”
Mācību norises datumi: 2019.gada 12., 14., 19., 21. februārī
Mērķa auditorija: pedagogi, speciālie pedagogi, logopēdi, psihologi, ,vecāki un visi, kuri saskaras ar bērnu audzināšanu un izglītošanu.
Mērķis:Sniegt teorētiskās un praktiskās iemaņas darbā ar bērniem, kuriem ir "autisma spektra traucējumi".
Kursos apgūstamās tēmas:
Priekšstats par autismu.
Sociālās komunikācijas nozīme un tās traucējumu sekas.
Autisms kā attīstības traucējumi.
Autisms un sabiedrība.
Bērnu autisma spektra traucējumu terapijas,atbildes uz jautājumiem.
 
 

Lektore: Mg.psy ch.Olga Maļceva kopš 2000. gada ir izglītības psihologs –  praktiķis, pēta autismu kā attīstības traucējumu, kas ietekmē bērna spēju sazināties ar citiem cilvēkiem, iesaistīties saskarsmē un elastīgi pielāgoties dažādām situācijām.
Darbības jomas:  izglītības un skolu psiholoģija, klīniskā un veselības psiholoģija, juridiskā psiholoģija un konsultatīvā psiholoģija.
 
Norises vieta: Mācību centrs ‘’FIBRA’’
Dzelzceļu iela 3, Daugavpils (Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Daugavpils filiāles ēka)
Kursu dalībnieki saņems Mācību centra ,,FIBRA” apliecību.
 
Dalības maksa: 45.00 EUR + PVN (cena ar PVN 54.45 EUR). 
Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un kafijas pause.
Apmaksu   veikt   ar pārskaitījumu, pirms kursu uzsākšanas
Bankas rekvizīti:
 SEB A/S
norēķinu konts LV30UNLA0050016999658.
Kods: UNLALV2X
Lūdzam informēt par savu līdzdalību iepriekš:
· aizpildot pieteikuma anketu mājas lapā www.mcfibra.lv
· rakstot e-pastā: fibra_daugavpils.lv
·  zvanot mob.t.24 500 254
·  piereģistrējoties  pie administratora: Dzelzceļu iela 3, Daugavpils  Mācību centrā’’Fibra’’
 
Vietu skaits ierobežots.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Noderīga informācija