Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  kursi:
,,Autisms: pazīmes, diagnostika, adaptācija sabiedrībā.”
Mācību norises datumi: 2019.gada 12., 14., 19., 21. februārī
Mērķa auditorija: pedagogi, speciālie pedagogi, logopēdi, psihologi, ,vecāki un visi, kuri saskaras ar bērnu audzināšanu un izglītošanu.
Mērķis:Sniegt teorētiskās un praktiskās iemaņas darbā ar bērniem, kuriem ir "autisma spektra traucējumi".
Kursos apgūstamās tēmas:
Priekšstats par autismu.
Sociālās komunikācijas nozīme un tās traucējumu sekas.
Autisms kā attīstības traucējumi.
Autisms un sabiedrība.
Bērnu autisma spektra traucējumu terapijas,atbildes uz jautājumiem.
 
 

Mācību centrs ,,FIBRA” (Daugavpils filiāle) piedāvā!
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  kursi:
Mobinga un bosinga novēršanas iespējas publiskās pārvaldes institūcijās
 (A programma) 12st.
Mērķa auditorija: Pedagogi, atbalsta un tehniskais personāls 
Mērķis: Ar praktisku vingrinājumu palīdzību apgūt dažādu veidu paņēmienus, kā attīstīt tādas prasmes, iemaņas un kompetences, kas darbiniekiem nostiprinās izpratni par to, kas ir mobings, bosings, kāpēc tas rodas, kā to atpazīt un ko iestādes administrācija un darbinieki var darīt, lai to nepieļautu, kā arī piedāvā apgūt pieejas, veidus un paņēmienus, kā veicināt labvēlīgu psiholoģiskās vides veidošanu, piedāvāt praktiskus veidus, kā risināt konfliktsituācijas.
 
 

Noderīga informācija