Automehāniķis

Programmas nosaukums Autotransports
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Automehāniķis
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas 960 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-11362
Akreditācijas lapas Nr. AP 3701, līdz 08.03.2021.
Programmas mērķis Izglītības procesa  rezultātā, sagatavot  kvalificētu automehāniķi, kurš strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos, spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu, komunicēties ar klientu un vadīt zemākās kvalifikācijas līmeņa darbiniekus. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus.

 

Noderīga informācija