Mežstrādnieks

Programmas nosaukums Mežizstrāde
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Mežstrādnieks
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-7281
Akreditācijas lapas Nr. AP 2313, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sagatavot mežstrādniekus, kuri varēs strādāt mežsaimniecības un mežizstrādes uzņēmumos kā strādnieki un pratīs veikt meža atjaunošanu, mežizstrādi, sēklkopības un kokaudzētavas darbus. Sniegt zināšanas par ražošanas procesiem, darba metodēm, tehnoloģiju un tehniku. Apmācīt rīkoties motorinstrumentiem un iekārtām. Sniegt zināšanas, prasmes un iemaņas kokmateriālu novērtēšanā, aprēķināšanā un uzskaitīšanā. Sniegt zināšanas par drošiem darba paņēmieniem, vides aizsardzību, kas izglītojamajam nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē viņa konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.

 

Noderīga informācija