Virpotājs

Programmas nosaukums Metālapstrāde
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Virpotājs
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-11361
Akreditācijas lapas Nr. AP 4171, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības rezultātā sagatavot virpotājus, kas   veic detaļu izgatavošanu atbilstoši darba uzdevumam, izmantojot universālos metālapstrādes virpošanas darbgaldus, un spēj strādāt metālapstrādes, mašīnbūves un citu nozaru uzņēmumos, kuru darbības nodrošināšanai jāveic virpošanas darbi, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

 

Noderīga informācija