Remontatslēdznieks

Programmas nosaukums Metālapstrāde
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Remontatslēdznieks
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas 960 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-11017
Akreditācijas lapas Nr. AP 3700, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Izglītības procesa  rezultātā, sagatavot  remontatslēdznieku, kurš strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos mehāniskās apstrādes iecirkņos, apstrādā detaļas, izgatavo, montē, remontē, pārbauda, regulē ierīces un mehānismus, iekārtas, palīgierīces un veic to apkopi.

 

Noderīga informācija