Frēzētājs

Programmas nosaukums Metālapstrāde
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Frēzētājs
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-10723
Akreditācijas lapas Nr. AP 3531, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis  Izglītības rezultātā sagatavot frēzētāju, kas strādā metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, firmās, veicot vidēji sarežģītu detaļu izgatavošanu uz universālām frēzmašīnām, ievērojot noteikto raupjumu un izmēru precizitāti. Frēzē plakanas virsmas, rievas un vienkāršas fasonvirsmas, pielieto dalāmo galvu daudzstūru un izciļņu frēzēšanai, ievērojot darba drošības noteikumus.

 

Noderīga informācija