Gāzmetinātājs (OAW)

Programmas nosaukums Metālapstrāde
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Gāzmetinātājs(OAW)
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-8454
Akreditācijas lapas Nr. AP 2636, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sagatavot gāzmetinātāju (OAW–oxy acetylene welding), kurš veic manuālās metināšanas darbus, izmantojot skābekļa-deggāzes maisījumu; atbilstoši tehniskajiem noteikumiem izgatavo metālizstrādājumus un to konstrukcijas; veic montāžas, demontāžas un remonta darbus, izmantojot gāzmetināšanas iekārtas, materiālus un tehnoloģiskos paņēmienus, strādājot komandā vai individuāli, kā arī sekmēt izglītojamā sociālo iekļaušanos un konkurētspēju darba tirgū.

 

Noderīga informācija