Termogriezējs

Programmas nosaukums Metālapstrāde
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Termogriezējs
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-13334
Akreditācijas lapas Nr. AP 4170, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sagatavot termogriezējus, kuri  strādā  metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu, lietošanu vai remontu, kā arī var veikt individuālo darbu. Termogriezējs veic tērauda, čuguna un krāsaino metālu un to sakausējumu detaļu un konstrukciju gāzgriešanu, plazmgriešanu un lāzergriešanu, sekmēt izglītojamā sociālo iekļaušanos un konkurētspēju darba tirgū.

 

Noderīga informācija