Būvizstrādājumu galdnieks

Programmas nosaukums Koka izstrādājumu izgatavošana
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Būvizstrādājumu galdnieks
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas 960 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-11364
Akreditācijas lapas Nr. AP 3702, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Sagatavot kvalificētus kokapstrādes speciālistus, kas izgatavo un montē, kā arī uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju koka būvizstrādājumus, tai skaitā, kāpnes, logu un durvju blokus un citus izstrādājumus, veic koka būvizstrādājumu remonta un atjaunošanas darbus. Izgatavo būvizstrādājumus uz tehnoloģiskajām līnijām vai kokapstrādes darbmašīnām, veic nepieciešamos apdares, aizsardzības, montāžas un regulēšanas darbus, patstāvīgi plāno un organizē darba uzdevumu izpildi, ievēro darba un vides aizsardzības prasības. Atbilstoši uzņēmuma darba organizācijai var sadarboties ar klientu – pieņemt pasūtījumu, konsultēt klientu, izstrādāt būvizstrādājuma skici, sagatavot izstrādājuma kalkulāciju un nodot darbu pasūtījumu klientam. Būvizstrādājumu galdnieks var strādāt galdniecības darbnīcās, kokapstrādes un būvizstrādājumu uzņēmumos, kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

 

Noderīga informācija