Galdnieka palīgs

Programmas nosaukums Koka izstrādājumu izgatavošana
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Galdnieka palīgs
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-10727
Akreditācijas lapas Nr. AP 3871, līdz 08.03.2021.
Programmas mērķis Izglītības rezultātā sagatavot galdnieka palīgus, kas spēs kvalificēta speciālista vadībā veikt koksnes mehānisko apstrādi, izgatavot sagataves no koka un koksnes plātņu materiāliem, kā arī izgatavot vienkāršus koka izstrādājumus.

 

Noderīga informācija