Bruģētājs

Programmas nosaukums Būvdarbi
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Bruģētājs
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-11019
Akreditācijas lapas Nr. AP 3532, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā, sagatavot bruģētāju, darbam būvuzņēmumos, kas nodarbojas ar teritorijas labiekārtošanu un ceļu būves darbiem, kas spēs izbūvēt ielu un laukumu klājumus no gataviem elementiem un uzklājamām masām, īpaši no betona, bituma maisījuma materiāliem – asfalta, no dabīgajiem un mākslīgajiem bruģakmeņiem.

 

Noderīga informācija