Būvstrādnieks

Programmas nosaukums Būvdarbi
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Būvstrādnieks
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-7416
Akreditācijas lapas Nr. AP 2632, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultāta sagatavot būvstrādnieku darbam būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, veic būvobjektos nepieciešamos palīgdarbus, veic vienkāršus zemes darbus, pārvieto celtniecības materiālus un palīgmateriālus celtniecības objektā, veic materiālu izkraušanu un nokraušanu, gatavo būvjavas, betona sastāvus, palīdz uzstādīt un demontēt dažādas būvkonstrukcijas un būvizstrādājumus, veic vienkāršus mūrēšanas darbus, sagatavo dažādas virsmas tālākai apdarei, novāc būvgružus, prot strādāt ar rokas un vienkāršiem elektriskiem instrumentiem. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju darba tirgū.

 

Noderīga informācija