Remontstrādnieks

Programmas nosaukums Būvdarbi
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Remontstrādnieks
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-7419
Akreditācijas lapas Nr. AP 2631, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sagatavot remontstrādniekus, kuri spēs  pieredzējuša augstas kvalifikācijas būvstrādnieka vadībā veikt vienkāršus nojaukšanas  masīvo sienu un pamatu labošanas, starpstāvu pārsegumu atsevišķu elementu nomaiņas un koka konstrukciju izbūves palīgdarbus, izmantojot rokas darbarīkus un vienkāršus rokas elektriskos instrumentus, kā arī veikt vienkāršā apmetuma, vienkāršu grīdas pamatņu labošanas un izveides darbus, vienkāršus krāsošanas un tapešu līmēšanas darbus. Prot rīkoties ar vienkāršajiem rokas instrumentiem, ir apguvis darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas pamatus.Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju darba tirgū.

 

Noderīga informācija