Apdares darbu strādnieks

Programmas nosaukums Būvdarbi
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Apdares darbu strādnieks
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas 640 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-7418
Akreditācijas lapas Nr. AP 2309, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sagatavot apdares darbu strādnieku, kurš spēs strādāt individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos,  nodarboties ar būvdarbu izpildi, spēs lasīt rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas, darba vietu un izvēlēties piemērotus materiālus, kā arī  palīgaprīkojumu dažāda veida vienkāršu apmetumu, flīzējumu, krāsojumu, tapsējumu un grīdas klājumu ierīkošanai uz dažādām virsmām – gan jaunbūvē, gan remonta darbos, pratīs rīkoties ar rokas instrumentiem, pārzinās darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju darba tirgū.

 

Noderīga informācija