Sekretārs

Programmas nosaukums Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Sekretārs
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidēja izglītība
Programmas  īstenošanas 960 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-7411
Akreditācijas lapas Nr. AP 2315, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa  rezultātā, sagatavot  sekretāru, kurš spēj: kvalificēti organizēt un vadīt dokumentu pārvaldības procesu uzņēmumā; nodrošināt efektīvu informācijas un dokumentu apriti; spēt operatīvi vadīt un koordinēt uzņēmuma informācijas apmaiņas plūsmu, saņemt, reģistrēt un nosūtīt dokumentus;  organizēt un nodrošināt raitu sanāksmju norisi un protokolēšanu, lietišķās tikšanās un darījuma braucienus; pārzināt un nodrošināt dokumentu sagatavošanu nodošanai arhīvam un arhivēšanu, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzināt uzņēmuma struktūru un procesus, sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem atbilstoši savai kompetencei, kas  sekmētu izglītojamā sociālo iekļaušanos un konkurētspēju darba tirgū. Veicināt zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju darba tirgū.

 

Noderīga informācija