Loģistikas darbinieks 960 st.

esfondi

ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001)  
izglītības programmas īstenošanas grafiks (precizēts 11.09.2019.)  
                 
Izglītības iestādes nosaukums:    SIA Fibra      
Izglītības programmas veids: profesionālās tālākizglītības programma      
Izglītības programmas nosaukums: Telemehānika un loģistika/ Loģistikas darbinieks      
Programmas īstenošanas kārta: 4.kārta      
Uzņemšanas rīkojuma datums, Nr.: 29.08.2019. Nr. 5-5.1/3      
Mācību grupa: NP/19-3      
Izglītības programmas apjoms (stundas): 960      
Izglītības programmas īstenošanas periods:  29.08.2019.-14.09.2020.      
                 
Nr.
p.k. 

Datums 
(dd.mm.gggg.)

Nedēļas diena  Programmas īstenošanas adrese 
(jānorāda faktiskā īstenošanas adrese)*
Telpa/
Kabinets
Norises laiks (plkst. no-līdz)  Ilgums (st.) Pasniedzējs (vārds, uzvārds) Mācību priekšmets
1 29.08.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Ievads loģistikā 
2 02.09.2019. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
3 03.09.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Samanta Gaile Ražošanas loģistika
4 04.09.2019. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Ievads loģistikā 
5 05.09.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Ievads loģistikā 
6 10.09.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Samanta Gaile Ražošanas loģistika
7 12.09.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Ievads loģistikā 
8 14.09.2019. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Sandra Laizāne lietišķā latviešu valoda
9 16.09.2019. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Sadales loģistika
10 17.09.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Samanta Gaile Ražošanas loģistika
11 18.09.2019. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Sadales loģistika
12 19.09.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
13 24.09.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Samanta Gaile Ražošanas loģistika
14 26.09.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
15 28.09.2019. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Sandra Laizāne lietišķā latviešu valoda
16 30.09.2019. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Sadales loģistika
17 01.10.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Samanta Gaile Ražošanas loģistika
18 02.10.2019. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Sadales loģistika
19 03.10.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
20 08.10.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Sadales loģistika
21 10.10.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Sadales loģistika
22 12.10.2019. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
23 14.10.2019. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Sadales loģistika
24 15.10.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Sadales loģistika
25 16.10.2019. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Samanta Gaile Ražošanas loģistika
26 17.10.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
27 22.10.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Samanta Gaile Ražošanas loģistika
28 24.10.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Noliktavu loģistika
29 26.10.2019. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
30 28.10.2019. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
31 29.10.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Samanta Gaile Ražošanas loģistika
32 30.10.2019. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Noliktavu loģistika
33 31.10.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
34 05.11.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Noliktavu loģistika
35 07.11.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Noliktavu loģistika
36 09.11.2019. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
37 12.11.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Samanta Gaile Ražošanas loģistika
38 13.11.2019. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Samanta Gaile Ražošanas loģistika
39 14.11.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
40 19.11.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Samanta Gaile Ražošanas loģistika
41 21.11.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Noliktavu loģistika
42 23.11.2019. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
43 25.11.2019. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
44 26.11.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Samanta Gaile Ražošanas loģistika
45 27.11.2019. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Samanta Gaile Ražošanas loģistika
46 28.11.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
47 03.12.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Noliktavu loģistika
48 05.12.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Noliktavu loģistika
49 07.12.2019. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
50 09.12.2019. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
51 10.12.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Samanta Gaile Ražošanas loģistika
52 11.12.2019. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 18.20 2 Samanta Gaile Ražošanas loģistika
53 11.12.2019. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 18.30 - 19.50 2 Aija Babre Saskarsme un darba psiholoģija
54 12.12.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
55 17.12.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Lienīte Litavniece Noliktavu loģistika
56 19.12.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
57 21.12.2019. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Dana Pavļukeviča Lietišķā angļu valoda
58 07.01.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
59 09.01.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
60 11.01.2020. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Dana Pavļukeviča Lietišķā angļu valoda
61 13.01.2020. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
62 14.01.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 18.20 2 Zita Laizāne Loģistikas uzņēmuma pārvaldība
63 14.01.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2.kab. 18.30-19.50 2 Aija Babre Saskarsme un darba psiholoģija
64 15.01.2020. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Babre Saskarsme un darba psiholoģija
65 16.01.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
66 21.01.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
67 23.01.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
68 25.01.2020. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Zita Laizāne Kravu pārvadājumi
69 27.01.2020. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Uzņēmuma iepirkuma organizācijas loģistika
70 28.01.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
71 29.01.2020. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Babre Saskarsme un darba psiholoģija
72 30.01.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
73 04.02.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
74 06.02.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
75 08.02.2020. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
76 10.02.2020. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Uzņēmuma iepirkuma organizācijas loģistika
77 11.02.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
78 12.02.2020. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Babre Saskarsme un darba psiholoģija
79 13.02.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
80 18.02.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
81 20.02.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
82 22.02.2020. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Zita Laizāne Loģistikas uzņēmuma pārvaldība
83 24.02.2020. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Uzņēmuma iepirkuma organizācijas loģistika
84 25.02.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
85 26.02.2020. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Babre Saskarsme un darba psiholoģija
86 27.02.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
87 03.03.2020 otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Kuzminska Darba tiesiskās attiecibas
88 05.03.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Loce Finanšu statistikas un grāmatvedības pamati
89 07.03.2020. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Daina Znotiņa  Tirgzinības pamati un prečzinība 
90 09.03.2020. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Uzņēmuma iepirkuma organizācijas loģistika
91 10.03.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Babre Saskarsme un darba psiholoģija
92 11.03.2020. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Babre Saskarsme un darba psiholoģija
93 12.03.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Uzņēmuma iepirkuma organizācijas loģistika
94 17.03.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Loģistikas uzņēmuma pārvaldība
95 19.03.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Uzņēmuma iepirkuma organizācijas loģistika
96 21.03.2020. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Daina Znotiņa  Tirgzinības pamati un prečzinība 
97 23.03.2020. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Uzņēmuma iepirkuma organizācijas loģistika
98 24.03.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Loģistikas uzņēmuma pārvaldība
99 25.03.2020. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Babre Saskarsme un darba psiholoģija
100 26.03.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Uzņēmuma iepirkuma organizācijas loģistika
101 31.03.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Sadales loģistika
102 02.04.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Uzņēmuma iepirkuma organizācijas loģistika
103 04.04.2020. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Daina Znotiņa  Tirgzinības pamati un prečzinība 
104 06.04.2020. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Uzņēmuma iepirkuma organizācijas loģistika
105 07.04.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Babre Saskarsme un darba psiholoģija
106 08.04.2020. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Babre Saskarsme un darba psiholoģija
107 14.04.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Sadales loģistika
108 16.04.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Uzņēmuma iepirkuma organizācijas loģistika
109 18.04.2020. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Daina Znotiņa  Tirgzinības pamati un prečzinība 
110 20.04.2020. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Uzņēmuma iepirkuma organizācijas loģistika
111 21.04.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Sadales loģistika
112 22.04.2020. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Babre Saskarsme un darba psiholoģija
113 23.04.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Komercdarbības pamati
114 28.04.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Sadales loģistika
115 29.04.2020. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Babre Saskarsme un darba psiholoģija
116 30.04.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Komercdarbības pamati
117 05.05.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Sadales loģistika
118 07.05.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Komercdarbības pamati
119 09.05.2020. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Zita Laizāne Loģistikas uzņēmuma pārvaldība
120 11.05.2020. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ēvalds Višķers Komercdarbības pamati
121 12.05.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Sadales loģistika
122 13.05.2020. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Sadales loģistika
123 14.05.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Sadales loģistika
124 19.05.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Noliktavu loģistika
125 21.05.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Noliktavu loģistika
126 23.05.2020. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Zita Laizāne Loģistikas uzņēmuma pārvaldība
127 25.05.2020. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Loģistikas uzņēmuma pārvaldība
128 26.05.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Noliktavu loģistika
129 27.05.2020. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Čerpinska Dokumentu pārvaldība
130 28.05.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zita Laizāne Loģistikas uzņēmuma pārvaldība
131 02.06.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Noliktavu loģistika
132 04.06.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Čerpinska Dokumentu pārvaldība
133 06.06.2020. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Zita Laizāne Loģistikas uzņēmuma pārvaldība
134 08.06.2020. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Čerpinska Dokumentu pārvaldība
135 09.06.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Noliktavu loģistika
136 10.06.2020. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Čerpinska Dokumentu pārvaldība
137 11.06.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Čerpinska Dokumentu pārvaldība
138 16.06.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Noliktavu loģistika
139 18.06.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Alens Indriksons Starptautiskās tirdzniecības un muitas lietas
140 20.06.2020. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Alens Indriksons Starptautiskās tirdzniecības un muitas lietas
141 29.06.2020. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Čerpinska Dokumentu pārvaldība
142 30.06.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Noliktavu loģistika
143 01.07.2020. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Čerpinska Dokumentu pārvaldība
144 02.07.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Čerpinska Dokumentu pārvaldība
145 07.07.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs Noliktavu loģistika
146 09.07.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Loce Finanšu statistikas un grāmatvedības pamati
147 11.07.2020. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Alens Indriksons Starptautiskās tirdzniecības un muitas lietas
148 13.07.2020. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Loce Finanšu statistikas un grāmatvedības pamati
149 14.07.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Loce Finanšu statistikas un grāmatvedības pamati
150 15.07.2020. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Loce Finanšu statistikas un grāmatvedības pamati
151 16.07.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Aija Loce Finanšu statistikas un grāmatvedības pamati
152 21.07.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zigrīda Kurakina Sabiedrības un cilvēka drošība
153 23.07.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Zigrīda Kurakina Sabiedrības un cilvēka drošība
154 25.07.2020. sestdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 9.00 - 15.00 8 Ivars Jurčs Sabiedrības un cilvēka drošība
155 27.07.2020. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ivars Jurčs Sabiedrības un cilvēka drošība
156 28.07.2020. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ivars Jurčs Sabiedrības un cilvēka drošība
157 29.07.2020. trešdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ivars Jurčs Sabiedrības un cilvēka drošība
158 30.07.2020. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 17.00 - 19.50 4 Ivars Jurčs Sabiedrības un cilvēka drošība
159 03.08.2020. pirmdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8    
160 04.08.2020. otrdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
161 05.08.2020. trešdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
162 06.08.2020. ceturtdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
163 07.08.2020. piektdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
164 10.08.2020. pirmdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
165 11.08.2020. otrdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
166 12.08.2020. trešdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
167 13.08.2020. ceturtdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
168 14.08.2020. piektdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
169 17.08.2020. pirmdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
170 18.08.2020. otrdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
171 19.08.2020. trešdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
172 20.08.2020. ceturtdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
173 21.08.2020. piektdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
174 24.08.2020. pirmdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
175 25.08.2020. otrdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
176 26.08.2020. trešdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
177 27.08.2020. ceturtdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
178 28.08.2020. piektdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
179 31.08.2020. pirmdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
180 01.09.2020. otrdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
181 02.09.2020. trešdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
182 03.09.2020. ceturtdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
183 04.09.2020. piektdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
184 07.09.2020. pirmdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
185 08.09.2020. otrdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
186 09.09.2020. trešdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
187 10.09.2020. ceturtdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
188 11.09.2020. piektdiena Prakses vietas adrese   8.00-14.00 8  
188 14.09.2020. pirmdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 2. kab. 12.00-18.00 8 eksāmens  

* gadījumā, ja nodarbības notiek tālmācības formā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu, tad tas jāatspoguļo nodarbību grafikā ar atzīmi "tālmācība"

Noderīga informācija