Saziņa 21.gadsimtā - digitāli kompetents pilsonis 76 st.

esfondi

ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001)
izglītības programmas īstenošanas grafiks
               
Izglītības iestādes nosaukums:    SIA Fibra    
Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma    
Izglītības programmas nosaukums: Saziņa 21. gadsimtā - digitāli kompetents pilsonis (76 st.)    
Programmas īstenošanas kārta: 4.kārta    
Uzņemšanas rīkojuma datums, Nr.: 29.08.2019. Nr 5-5.1/2    
Mācību grupa: NP/19-2    
Izglītības programmas apjoms (stundas): 80    
Izglītības programmas īstenošanas periods:  29.08.2019.-31.10.2019.    
               
Nr. p.k.  Datums (dd.mm.gggg.) Nedēļas diena  Programmas īstenošanas adrese (jānorāda faktiskā īstenošanas adrese)* Telpa/ Kabinets Norises laiks (plkst. no-līdz)  Ilgums (st.) Pasniedzējs (vārds, uzvārds)
1. 29.08.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
2. 03.09.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
3. 05.09.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
4. 10.09.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
5. 12.09.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
6. 17.09.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
7. 19.09.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
8. 24.09.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
9. 26.09.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
10. 01.10.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
11. 03.10.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
12. 08.10.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
13. 10.10.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
14. 15.10.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
15. 17.10.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
16. 22.10.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
17. 24.10.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
18. 29.10.2019. otrdiena Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs
19. 31.10.2019. ceturtdiena  Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 94A 1. kab. 17.00 - 19.50 4 Andris Skrebeļs

Noderīga informācija