Tūrisma informācijas konsultants

Programmas nosaukums Tūrisma informācijas konsultants
Profesionālās kvalifikācijas līmenis Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Vidējā izglītība
Programmas  īstenošanas 960 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-7452
Akreditācijas lapas Nr. AP 2316, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa  rezultātā, sagatavot  tūrisma informācijas konsultantus, kuri strādā tūrisma informācijas birojā, centrā vai  tūrisma informācijas sniegšanas punktā, nodarbojas ar tūrisma informācijas vākšanu un apkopošanu, sniedz tūrisma informāciju klientiem saskaņā ar Tūrisma likumu un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, plāno un izpilda pašvaldības un klienta pasūtījumus, ir atbildīgi par sava darba rezultātu, komunicējas valsts valodā un   citās svešvalodās,  kas sekmētu izglītojamā sociālo iekļaušanos un konkurētspēju darba tirgū.

 

Noderīga informācija