Aprūpētājs

Programmas nosaukums Sociālā aprūpe
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Aprūpētājs
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-7433
Akreditācijas lapas Nr. AP 2310, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā  sagatavot kvalificētu aprūpētāju, kurš var strādāt klientu dzīves vietās un sociālās aprūpes institūcijās, kur veic klientu aprūpi sociālā darba speciālistu uzraudzībā, spēj palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, ievērot higiēnu, sagatavot un uzņemt ēdienu, uzkopt telpas, apgādāt ar pirmās nepieciešamības precēm kā arī uzturēt klienta saistību ar apkārtējo vidi.

 

Noderīga informācija