Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

Programmas nosaukums Metālapstrāde
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu  inertās gāzes vidē (MIG)
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P_1296
Akreditācijas lapas Nr. AP 5979, līdz 03.08.2021.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sagatavot lokmetinātājus metināšanai ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG), kuri varēs strādāt metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās, autoremonta firmās un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu, lietošanu vai remontu, kā arī spēs veikt individuālo darbu. Pratīs veikt leģēto un neleģēto tēraudu, krāsaino metālu un to sakausējumu detaļu, mezglu un konstrukciju metināšanu, sekmēt izglītojamā sociālo iekļaušanos un konkurētspēju darba tirgū.

Noderīga informācija