Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē ( TIG)

Programmas nosaukums Metālapstrāde
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Lokmetinātājs metināšanā ar  volframa elektrodu inertās gāzes vidē ( TIG)
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-7412
Akreditācijas lapas Nr. AP 2633, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības procesa rezultātā sagatavot lokmetinātājus metināšanai ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG), kuri varēs strādāt metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, būvfirmās, autoremonta firmās un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuru darbība saistīta ar metālizstrādājumu, to konstrukciju un mehānismu izgatavošanu, lietošanu vai remontu, kā arī spēs veikt individuālo darbu, pratīs veikt mazoglekļa un leģētā tērauda, krāsaino metālu un to sakausējumu detaļu, mezglu un konstrukciju metināšanu inertās gāzes vidē, kas sekmēs izglītojamā sociālo iekļaušanos un konkurētspēju darba tirgū.

 

Noderīga informācija