Informācijas ievadīšanas operators

Programmas nosaukums Datoru lietošana
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Informācijas ievadīšanas operators
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Bez izglītības ierobežojuma
Programmas  īstenošanas 480 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-7280
Akreditācijas lapas Nr. AP 2311, līdz 02.09.2019.
Programmas mērķis Izglītības rezultātā sagatavot izglītojamo  darbībai informācijas ievadīšanas operatora profesijā, kas kvalificēti spētu strādāt dažādās iestādēs, kurās veic informācijas ievadīšanu un apstrādi, veic pamatdarbības ar operētājsistēmā, strādā ar teksta redaktoru, elektroniskajām tabulām, strādā ar datu bāzēm, lieto prezentācijas materiālu izstrādes programmu, strādā Internet tīklā, lieto elektronisko pastu, kā arī veicināt zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju veidošanos, kas izglītojamajam nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē viņa konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos.

 

Noderīga informācija