Autoelektriķis

Programmas nosaukums Autotransports
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Autoelektriķis
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas 960 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-11363
Akreditācijas lapas Nr. AP 3960, līdz 08.03.2021.
Programmas mērķis Izglītības procesa  rezultātā, sagatavot  kvalificētu autoelektriķi, kurš strādā automobiļu tehniskās apkopes un remontdarbnīcās; veic automobiļu elektroierīču, elektrisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu; aprīko automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības.

Noderīga informācija