Autoatslēdznieks

Programmas nosaukums Autotransports
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Autoatslēdznieks
Profesionālās kvalifikācijas līmenis     Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Prasības  attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību Pamatizglītība
Programmas  īstenošanas 640 stundas
Izglītības dokuments, kas apliecina programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Licences Nr. P-10943
Akreditācijas lapas Nr. AP 3961, līdz 08.03.2021.
Programmas mērķis Izglītības rezultātā sagatavot autoatslēdznieku, kas strādā  kvalificēta augstāka līmeņa speciālista vadībā veic automobiļa tehniskā stāvokļa pārbaudi, tehnisko apkopi un remontu, konstatē un novērš automobiļu bojājumus, un patstāvīgi veic detaļu, mezglu, agregātu demontāžu, montāžu, strādā ar automobiļu tehnisko apkopi un remontu saistītos uzņēmumos vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.

 

Noderīga informācija